ייחודיות הת"ת

תלמוד תורה אזורי גוש עציון

תתמ"ד אזורי גוש עציון ע"ש שלמה נתיב הי"ד הינו בית לתורה ואמונה. החינוך והלימוד בת"ת נעשים לאור דרכו של הבעש"ט וממשיכי דרכו, מתוך עין טובה, אמון וחינוך לעמל. לת"ת מגיעים תלמידים מכל ישובי גוש עציון, תלמידים הזוכים לרכוש כלים בריאים לחיי אמונה מתוך שמחה, עומק וגבורת הנפש. אבן יסוד לעבודתנו החינוכית הוא המפגש,

מפגש של תלמיד עם עצמו, עם זולתו, עם הבריאה ועם הבורא.

בוגרי הת"ת ניחנים בתכונות של - כנות, גמישות ורוחב מחשבה, אומץ אישי ובקשת אתגרים ועמל - תכונות המאפשרות להם המשך התפתחות, לימוד וצמיחה בדרך לקראת חיים בוגרים כשותפים משמעותיים ופעילים בעם ישראל.

חדשות
יום פתוח בתלמוד תורה לקראת רישום לכיתות א’ ביום שישי הקרוב י’ שבט (26.01.18)
ב9:30 עד 11:00. בואו להינות!
*רישום מתבצע באתר המועצה

"לא את השכל של התלמיד בלבד

אנו מבקשים עתה.
רק את כל התלמיד - 
את הנפש, הרוח והנשמה

של הילד הישראלי אנו מבקשים, 

לקושרן בא-לוהי ישראל"

(האדמו"ר מפיאסצנא)

תלמוד תורה אזורי גוש עציון

תלמוד תורה אזורי גוש עציון הינו בית ספר ובית חינוך לתורה ואמונה. העבודה החינוכית נעשית מתוך שמחה והפנמה תוך נתינת מקום ל"מקומו של עולם". ברוח הבעל שם טוב ותלמידיו, הבאים בשערי הת"ת קונים בליבם ובאורחותיהם עבודת ה', אהבת תורה ואהבת חברים.

אגף בנות

בשנת ה'תשע"ד פתח הת"ת אגף לבנות המיועד לכל תושבי הגוש. כיום לומדות כ 80 בנות בכתות א'-ד' והמקום בצמיחה. העשייה החינוכית באגף הבנות מתאפיינת ביחס אישי לכל תלמידה ובלמידה חוויתית המטפחת מודעות עצמית, שיח רגשי והזדהות.

לזכר שלמה נתיב הי"ד

תלמוד התורה הוקדש לזכרו של התלמיד היקר שלמה נתיב הי"ד שלמד במקום.צפו בסרטון על תלמוד התורה

צרו איתנו קשר