מסיבת חומש בכתה א’- הרב דניאל כהן, הרב אהרלה ברנשטיין