אגרת המנהל לחנוכה

“ובאמת הוא צריך לידע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה יש כוח בהאדם להתחדש ולהיות נעשה בריה חדשה ממש. כי השי”ת עושה חדשות בכל יום, ואין שעה דומה לחברתה. על כן צריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ולפעמים גם ביום אחד צריכין להתחיל כמה פעמים. ואפילו אם יהיה כך זמן ארוך, יהיה איך שיהיה, צריך להזכיר את עצמו בהשי”ת בכל עת ובכל שעה…” (ליקו”ה, תפילין, ה’,ו’)
בתור הורים אנו נקראים פעמים רבות לעורר אצל ילדינו את הקול הפנימי ואת האמון כי – “בכל עת ובכל שעה יש כח באדם להתחדש”. לרגשות שליליים – כשלונות, תסכולים, חששות, פחדים, אשמה ודומיהם – יש בד”כ סגולה מיוחדת שהם ממלאים ומציפים את כל התודעה ולא מותירים מקום לכוחות חיוביים כמו אמון ותקווה. ילד שמוצף ברגש כזה, בתגובה לחוויה מסויימת או לפעולה שנקט, עלול לסגור את עצמו לזמן ארוך ואולי לשנים רבות. ככל שהזמן עובר, השריון מתעבה ומונע מכל טיפה של אמון והתחדשות לחדור אל הלב. ככל שאנחנו כהורים נעמיק ונאמין ב”המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית”, בכך שהשי”ת משפיע בכל יום ובכל עת כוחות חדשים של בריאה והתחדשות, נוכל להאמין בכוחו של כל אדם להתחדש ולהשתנות, וממילא באפשרות של ילדינו לצמוח ולהתחיל מחדש, גם אחרי או בעקבות קושי ותסכול שחוו.
האור המאיר בחנוכה מזמין אותנו לבירור ולהתבהרות מסוג זה. המזבח המהווה מקום מפגש בין האדם הגשמי ובין השכינה – נטמא ונפגם על ידי היוונים. היו שסברו שהקלקול הוא חסר תקנה. לא ניתן יהיה לשקם מקום כזה, בוודאי ככל שחולפים הימים והקלקול הולך ומעמיק. החשמונאים הק’ האירו לדורם ולדורות עולם, והודיעו שאפשר לתקן – “בכל עת ובכל שעה יש כח באדם להתחדש”. אפשר לטהר ולחנוך מחדש את המזבח, והוא מחדש ימלא את ייעודו.
בימי החנוכה נוכל לקבל את הכוח של חנוכת המזבח – האמון שניתן ואפשרי להתחיל מחדש אפילו ממקום נמוך וכמעט אבוד, שניתן להרפות ממה שהיה וממה שנראה לעיניים. להאמין בשינוי ובהתחלה החדשה, להתפלל שה’ ילווה ויתן כוח, ולחנוך באמון כוחות של צמיחה ושינוי לטוב אצל ילדינו ואצלנו!
חנוכה שמח ומאיר, הרב אהרלה