הרב שאול ישראלי מסלוצק!!

“שאול! שאול! קום תפסו את אביך ושלחו אותו לסיביר”  שאול אמר בדאגה. עלינו לברוח מהר אם לא  נברח יענישו גם אותנו “חלילה”, הוא חשב בליבו “איזה רשעים הם” הוא ואימו ניסו להיתארגן כמה שיותר מהר  שאול כבר היה נער.  (כמה שנים אחרי גיל מצוות)

לאחר שהשלטונות סגרו את הישיבה בסלוצק  הוא עבר למינסק ולמד במחתרת אצל הרב יהושוע צימבסט מהורודנא ולאחר מכן עבר ללמוד  אצל הרב  אברהם אליהו מייזס  (לימים איש העדה החרדית בירושלים)

לאחר כמה שנים שאול היה כבר אצל הרבה רבנים ולמד תורה הוא כבר ידע היטב את התורה הוא הרגיש שזה לא מספיק ולמד אצל עוד רבנים וכך המשיך ולמד עוד ועוד.

כעבר זמן רב כעת בגיל די מבוגר,החליט לעלות לארץ ישראל עם חבריו.

“שאול” שאל חברו לא צריך לשאול רב אם לעלות?

כן זה בדיוק מה שרציתי לעשות עכשיו.

כעת היה כבר מאוחר שאול ושני חבריו הלכו לישון.

ולמחרת השמש זרחה ושלושתם הלכו לשאול את הרב.

אצל הרב היה תור ארוך חיכינו בסבלנות עד שיגיע תורנו.

כשנכנסנו הרב היה שקוע במחשבות, כשפתח את עיניו אמר מה בשבילכם ברכה?   יש לנו שאלה. שלושתנו רוצים לעלות לארץ באנו לשאול אם מותר הרי זה סכנה.

חשב, וענה  “בודאי שכן! “ועודד אותנו מאוד.

באותו ערב כשיצאו ירד שלג כבד מאוד והרוח העיפה פתיתי שלג לכל עבר.

שלושתם התארגנו ליצאה. אחד החברים הציע “יש לי רעיון” כדי שלא יראו אותנו נלבש בדים לבנים.

שאול הלך והביא מהארון שלושה בדים לבנים.

בלילה כשהיה מאוחר יצאו לדרך.

ובדרך כדי שלא ישימו  לב אל דרכם הלכו דרך הנהר הקפוא .  הם הלכו בזהירות רבה על הקרח כדי שלא יפלו.

עברו את הנהר המשכו את דרכם.

ולפתע!!

צבא פולני לפניהם, הפולנים תפסו אותם ושמו אותם בכלא ולמרות זאת רצו גם למסור אותם לידי הרוסים לגזר דין מוות.

הם פנו לרב קוק שישיג שלשה  “סרטיפיקטים” (שלשה אישורים עליה לארץ)

אחד החברים אמר בדאגה אם לא יצליחו להעביר את האישורים מה יקרה. שאול לא דאג בכלל הוא בטח בה”

ולבסוף הצליחו להעביר את האישורים

 ושלושתם עלו בשלווה אל ארץ הקודש!!