אודות תתמ”ד אזורי גוש עציון ע”ש שלמה נתיב הי”ד

תתמ”ד אזורי גוש עציון הוקם בשנה”ל ה’תשע”א בבת עין ע”י הורים מישובי גוש עציון (כהמשכו של ת”ת בת עין שפעל ביישוב שנים רבות). הת”ת חרט על דגלו את דבריו של האדמו”ר מפיאסצנא – “לא את השכל של התלמיד בלבד אנו מבקשים עתה, רק את כל התלמיד. את הנפש, את הרוח והנשמה של הילד הישראלי אנו מחפשים, לקשרן בא-לוהי ישראל”.
ברוח דברים אלה נבנו תוכניות הלימוד והעבודה בת”ת, כאשר הדגש הוא על חיבור כל תלמיד לעצמו ומתוך כך לקב”ה, לתורה ולעם ישראל.

הלמידה נעשית בכיתות קטנות ובאווירה משפחתית ע”י צוות מסור ואיכותי, המוביל את התלמידים מתוך אכפתיות וחשיבה מתמדת. בלב תוכנית הלימודים עומדים מקצועות הקודש, כאשר הכוונה היא לבסס את הלמידה על הזדהות וחיות פנימית. שיעורי החומש, התנ”ך, המשנה והגמרא, מהווים את גולת הכותרת של יום הלימודים, ומשמשים כמקור רענן ומתמיד לשיח חינוכי משמעותי ולבניית זהותו של התלמיד. המשך היום מוקדש ללימודי הבעה, ספרות, חשבון, מדעים אנגלית ובתחומי העשרה מגוונים. מקום מיוחד תופסת תוכנית הטיולים הרב שנתית, המלווה את התלמידים לאורך שנות הלימוד. תוכנית זו מקנה מימד נוסף הכולל העמקת התודעה ההסטורית והערנות לסובב אותנו – הנוף הטבעי והאנושי.

הת”ת שהוקם לפני חמש שנים, מקיף את כל שנות ביה”ס היסודי וחטיבת הביניים (א’-ח’), ופועל כתתמ”ד בתוך מסגרת החמ”ד של משרד החינוך ובליווי אגף החינוך במועצה. תוך עמידה בדרישות הפדגוגיות בכל המקצועות. בשנה”ל ה’תשע”ז לומדים בת”ת כ250 תלמידים ותלמידות, בכיתות א’-ח’ באגף הבנים, ובכיתות א’-ד’ באגף הבנות.