תשלומי הורים

הטופס של טבלת התשלומים.

דרכי תשלום:

הוראת קבע– טופס הוראת קבע

העברה בנקאית– פרטי בנק
שם החשבון: תלמוד תורה אזורי גוש עציון.
מס’ חשבון: 201349
בנק: מזרחי-טפחות (20)
סניף: אלון שבות (454).

חשוב ביותר: לאחר ביצוע ההעברה – יש להעביר לחיה רוחי את פרטי חשבון המפקיד, סכום ומועד ההעברה.

הנחות :

טופס בקשת הנחה

הנחיות לבקשת הנחה בשכ”ל