אבני דרך - תלמוד תורה אזורי גוש עציון

המקום

תלמוד תורה אזורי גוש עציון ת"ת בת עיןתלמוד תורה אזורי גוש עציון הינו בית חינוך לתורה ואמונה. העבודה החינוכית נעשית מתוך שמחה והפנמה, תוך נתינת מקום ל"מקומו של עולם". ברוח הבעל-שם-טוב ותלמידיו, הבאים בשערי הת"ת קונים בליבם ובאורחותיהם, אהבת ה', אהבת תורה ואהבת חברים. התהליכים החינוכיים והלימודיים צומחים מתוך מפגש של כל תלמיד עם עצמו, עם זולתו, עם הבריאה ועם הבורא. מפגש המאפשר וקורא לגילויו של היחיד תוך כיבוד כללי המקום, כיבוד הלמידה והמסגרת החינוכית ושמירה על דרך ארץ.

החניך

החניך ת אנו מעוניינים להצמיח תלמידים מאומנים לאמון ולאמונה, המכירים ביהדותם ובאופיים המיוחד. התלמיד יפַתח שפה רגשית ומודעות עצמית, יחד עם עין טובה כלפי הזולת. בתלמוד תורה יחוזק החוסן האישי של התלמידים ותתעורר בהם מוטיבציה פנימית. על יסוד אהבת העמל ושאיפה להישגים יהיו התלמידים בעלי אחריות אישית וחברתית ויכולת השפעה על סביבתם. התלמידים ייחשפו למרחב היהודי הדתי לגווניו, תוך היכרות עם צדיקים, אנשי שם ופוסקים מזרמים שונים, ורכישת התמצאות בארון הספרים היהודי. בוגרי התלמוד תורה יוכלו להשתלב בכל מוסד חינוכי מוביל.

עשיה חינוכית

 

עשיה חינוכית תאמונה ואמון:

התהליך החינוכי מכוון לאמונה בה' ולראיית החיים כולם כשיח מתמשך עמו. תשתית הלימוד היא האמונה במסורת ההלכה ובגדולי הדורות, ובכללם גדולי הדור הזה מכל החוגים הנאמנים להלכה. מתוך אמון מלא בטוב שבכל ילד ובכוחות הייחודיים הטמונים בו, אנו עוסקים בהעצמת הטוב ומשתדלים להעניק חוויות של מסוגלות והצלחה לכל תלמיד.

תהליך הלמידה:

אהבת תורה ובקשתה בכל מרחבי החיים ישמשו בסיס לרמה גבוהה של לימוד מעמיק ונרחב. הלמידה תתאפיין בשיח, בשותפות, בסקרנות, בעידוד חשיבה עצמית ואף ביקורתית, בד בבד עם הדגשת קדושת התורה ודברי חכמים ועידוד לשמירת מצוות ולהידור מצווה. מסגרת הלימודים הכלליים תעמוד בסטנדרטים של משרד החינוך ותקדם מצויינות אישית.

אהבת הארץ:

תלמידי הת"ת סופגים אהבת א"י מתוך לימודי הקודש ומתוך לימוד והכרות עם תחומים נוספים. חלק מרכזי בלימוד ובבניין האישיות נעשה מתוך התנסות וחוויה הכוללים עבודת אדמה, טיולים וסיורים, היכרות עם חבלי הארץ השונים וחיזוק הציפייה לגאולה.

אגף הבנות

אגף בנות תלמוד תורה אזורי גוש עציוןאנו שואפים לגדל בנות מבקשת אמת, שחכמת אדם ובינת הלב מלוות אותן בכל מרחבי החיים, ושכוחן יפה לחנך את הדור הבא ולהשפיע על כלל ישראל בכל תחום שיבחרו. הבוגרות יראו ערך עליון בהקמת בית על אדני התורה ובשמירה על ערכי המשפחה היהודית, ויחד עם זאת, יהיו דמויות דומיננטיות ובעלות מטען אישי שפעולתן הברוכה ניכרת הן בתוך ביתן והן מחוצה לו.

הצוות

צוות תחברי צוות הת"ת מוצאים במלאכת החינוך שליחות שיסודה בקשר האישי עם התלמיד. חברי הצוות נמצאים בעצמם בתהליכי למידה ועבודה עצמית, ובכך משמשים דוגמא הן בתחום הלימודי והן בתחום המידות ועבודת ה'. סקרנותם, יוזמתם, ושאיפתם למיצוי היכולת מקרינות על התלמידים, ומעוררות בהם התלהבות וחשק ללמידה, לעבודת ה' ולבחירה מתוך רצון והזדהות.

קהילה

 

קהילה ת"ת אזורי גוש עציוןקהילת גוש עציון הינה קהילה מגוונת שאופקיה רחבים, וממנה צומח הת"ת. כבית ספר אזורי, פותח הת"ת את שעריו בפני כל ילדי גוש עציון. העשייה החינוכית מתקיימת בשיתוף פעולה עם הבית, תוך נאמנות לאמירה חינוכית ברורה של הת"ת, אך יחד עם כבוד ונתינת מקום לבית ולמשפחה. תלמידי הת"ת לומדים להכיר את מרקם החיים המיוחד לגוש עציון ושותפים בפעילויות קהילתיות המפתחות מרקם זה.